هوش زبانی چیست؟

هوش زبانی چیست؟

هوش کلامی (زبانی) یکی از ۹ هوش انسانی است که به فرد توانایی استفاده از زبان در صحبت کردن، خواندن و نوشتن را می بخشد. افرادی که هوش زبانی قوی دارند قادرند تا پیوسته از ذخایر وسیع کلمات خود بهره برده و با زیباسازی خلاقانه منحصر به فردی آن ها را در قالب جملاتی زیبا به سخن یا نوشته درآورند. آموزش زبان انگلیسی به کودکان در دوره طلایی ۳ تا ۶ سال به کمک روش هایی که موجب شکوفایی هوش زبانی می گردد، مفیدتر از سایر سنین و روش ها می باشد

به جای اینکه کودکتان را به کلاس ببرید اول آموزش را با اپلیکیشن زنبور به او یاد بدهید و او را برای سطح های بالاتر آماده کنید.

دانلود از
App Store

دانلود از
Google Play

اپلیکیشن زنبور

دانلود مستقیم