لذت یادگیری

لذت یادگیری


کودکان از یاد گرفتن لذت می برند. برای آنها اهمیتی ندارد که موضوع یاد داده شده بر روی کدام یکی از مهارت های ذهنی آنها تأثیر خواهد گذاشت. آنها یک راست به وسط موضوع می پرند و از یادگرفتن بسیار خوشحال می شوند! روندی مشابه برای بچه هایی که می خواهند زبان انگلیسی را یاد بگیرند اتفاق می افتد. تصور اینکه بخواهیم با چهار زانو نشتن بر روی زمین به نوجوانان حلقه زده اطرافمان زبان انگلیسی را با شعر و آهنگ خواندن یاد بدهیم غیر ممکن است!

در حالیکه این متد آموزشی بهترین روش آموزش زبان به کودکان است، چرا که روند آموزش را با طراوت نموده و بچه ها ازیادگیری  لذت می برند. از اینکه چگونه بچه ها با سرعتی بسیار زیاد زبان انگلیسی را یاد می گیرند شگفت زده خواهید شد!

ما با اپلیکیشن زنبور متد جدیدی برای آموزش زبان انگلیسی در اختیار شما قرار داده ایم.

دانلود از
App Store

دانلود از
Google Play

اپلیکیشن زنبور

دانلود مستقیم