هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست!

هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست!

همانطور که مشاهده می کنید والدین و معلمین باید در همکاری با یکدیگر کودک را از سنین بسیار پایین در امر یادگیری زبان دوم و فرهنگ آن زبان یاری دهند. در این بین نقش والدین دست کمی از معلمین ندارد؛ طبق پژوهش های انجام شده تماس کودکان با زبان در خانه در یادگیری آن ها بسیار تأثیرگذار است حتی اگر زمان بسیار کمی برای این کار صرف شود.
در صورتیکه فرزند شما در سنین نوجوانی یا بزرگسالی است، هیچ گاه در تشویق آنها به یادگیری زبانی جدید درنگ نکنید. برای یادگیری هیچ گاه دیر نیست. در حقیقت یادگیری هیچ وقت تمام نمی شود.
با این اوصاف آیا حاضرید همین حالا فرزند خود را برای شروع ۱۰ هزار ساعت یادگیری آماده کنید.

با اپلیکیشن زنبور زبان انگلیسی را در خانه به فرزندانتان یاد بدهید.

دانلود از
App Store

دانلود از
Google Play

اپلیکیشن زنبور

دانلود مستقیم