تفاوت‌های جنسیتی

تفاوت‌های جنسیتی

مغز پسران متفاوت از دختران پرورش می‌یابد و این در چگونگی یادگیری و استفاده‌ی زبان توسط پسران مؤثر است. گاهی کلاس‌های مختلط باعث تدارکات کمتری برای پسران می‌شود و احتمالاً توسط توانایی طبیعی دختران در استفاده از زبان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم که پسران جوان به پتانسیل خود دست یابند، باید تجربیات زبانی متفاوتی از دختران داشته باشند و نباید پیشرفت آن‌ها را با پیشرفت دختران مقایسه کرد.

اپلیکیشن زنبور را در اختیار فرزندان شما قرار داده ایم تا تفاوت یادگیری را در دختران و پسران را از بین ببریم .

دانلود از
App Store

دانلود از
Google Play

اپلیکیشن زنبور

دانلود مستقیم