شروع به صحبت

شروع به صحبت

بعد از مدتی، بسته به تکرار جلسات انگلیسی، هر بچه (دختران اغلب سریع‌تر از پسران) در مکالمات یا جملات غیر منتظره شروع می‌کند به گفتن لغات تکی (‘گربه’، ‘خانه’) یا عبارات آماده‌ی کوتاه (‘آن چیست؟’، ‘آن کتاب من است’، ‘من نمی‌توانم’، ‘آن یک ماشین است’، ‘وقت رفتن به خانه است’). بچه آن‌ها را حفظ کرده است، تلفظ را به طور دقیق تقلید می‌کند بدون این که متوجه شود بعضی از آن‌ها شاید از بیش از یک لغت تشکیل شده باشد. همان‌طور که بچه زبان بیشتری را می‌آموزد و قبل از این که آماده‌ی ساختن عبارات خود باشد از آن به عنوان راه میانبُری در مکالمه استفاده می‌کند، این مرحله برای مدتی ادامه می‌یابد.

دانلود از
App Store

دانلود از
Google Play

اپلیکیشن زنبور

دانلود مستقیم