شرایط عاطفی کودکان در یادگیری انگلیسی

شرایط عاطفی کودکان در یادگیری انگلیسی

 برای کودکان بسیار مهم است.
در سالهای اولیه کودکتان، شرایط عاطفی به اندازه شرایط فیزیکی حائز اهمیت است.
کودکان زمانی چیزی را یاد میگیرند که احساس امنیت کنند، شاد باشند،
با ارزش شمرده شوند و حس کنند که به حرف آنها توجه میشود.
این امر در سالهای اولیه یک کودک برای تجربه ی هر نوع یادگیری، موئلفه ای محوریست که شامل یادگیری زبان خارجه نیز میشود.
آنچه که کودک شما بدان نیاز دارد، محیطی غنی، شوق آور و عاشقانه به همراه توازن
فعالیت های کودک محور و بالغ محور و منابع مناسب با سن انها میباشد.

فعالیتهای مرتبط با افراد بالغ که افراد بالغ کودکان را هدایت میکنند، میتواند مواردی
همچون داستان، اهنگ، شعر، بازی، کارهای هنری و رقص و فعالیتهای حرکتی باشد، کودک را در معرض زبان قرار میدهد.
اما این اثرات متقابلی است که رخ میدهد، خصوصا در فعالیتهای کودک محور،
که واقعا موجب گسترش و تقویت رشد زبان کودک میشود، تشویق به ارتباط صحیح و معنادار در زمینه .
شرایط صحیح به کودکان کمک میکند تا حتی بیشتر یاد بگیرند.

با قرار دادن اپلیکیشن زنبور در اختیار فرزندانتان او را تشویق به یادگیری زبان انگلیسی کنید.

دانلود از
App Store

دانلود از
Google Play

اپلیکیشن زنبور

دانلود مستقیم