انگلیسی برای کودکان

انگلیسی برای کودکان

 آیا بچه های کوچکتر از اشتباه کردن کمتر میترسند؟
یکی دیگر از دلایل مشخص دیگر بر این پرسش که چرا یادگیری زبان برای کودکان آسان تر است، سطح خودآگاهی پایین تر آنهاست.
کودکان از این که اشتباه کنند ترسی ندارند و از اشتباهات خود درس می گیرند.
حتی اگر مسخره به نظر آید لغات را بلند بلند تمرین و تکرار می کنند و این کار می تواند کمک بزرگی برای مغز آنها در جذب اطلاعات باشد.

فرزند شما در راه پیشرفتش با روش آزمون و خطا روبرو میشود و اشتباه کردن بخش ارزشمندی در فرایند یادگیریست.
به لحاظ پیشرفت زبان، برای درک آنچه که در اطراف خود می شنوند،
بچه ها با ایده هایی آزمایش میشوند و البته اشتباه خواهند کرد.
ما به این پی بردیم که جمله هایی همانند “Mummy, I digged in the garden “ و “ I have two foots” اشتباهند،
چراکه ما در حال حاضر اسامی و افعال بی قاعده را یاد گرفته ایم.
اما اینها مثالهایی از آن هستند که کودکان از قوانین زبان استفاده میکنند همچنان که این اشکالات در ساختارهای با قاعده نیز رخ میدهد که آنها یاد گرفتند.

زمانی که ما کودکان را در سنین پایین در معرض یک زبان خارجه قرار میدهیم،
آنها از آزمایش با زبان بعنوان بخشی طبیعی از پیشرفتشان، سود میبرند.
پیشرفت آنها بخاطر ترس از اشتباه سرکوب نمیشود، که گاهی اوقات افراد بالغ با آن مواجه میشوند؛
بچه های بسیار خردسال بسادگی به مسیرشان ادامه میدهند تا به مسیر صحیح دست یابند.

دانلود از
App Store

دانلود از
Google Play

اپلیکیشن زنبور

دانلود مستقیم