مبنای موفقیت کودکان

مبنای موفقیت کودکان

 

چگونه میتوانیم در آموزش انگلیسی برای کودکان ، برای موفقیت، مبنایی قرار دهیم؟
فواید بلند مدت یادگیری انگلیسی برای کودکان، فراتر از توانایی ارتباط با دیگران است.
پرفسور تینا بروس، متخصص مشهور در زمینه خردسالان و بازی، خاطر نشان کرد که
“بچه هایی که به سه زبانی کاملا با ریشه های متفاوت صحبت میکنند، محدوده ای از
صدا ها و مفاهیم را در اختیار دارند که، در همه ی مضامین، موجب گسترش ذهن میشوند.

مطالعات نشان میدهند که بچه هایی که یک زبان دیگر را یاد میگیرند،
تمایل بیشتری به کسب امتیاز بهتر در آزمون های استاندارد سازی شده دارند،
چون که یادگیری انگلیسی برای کودکان موجب بهبود مهارتهای شنیداری، مشاهده ای، حل مسئله و تفکر انتقادی میشود.
اینها، مهارتهای انتقال پذیری میباشند که بصورت شخصی و حرفه ای در کل عمر، سود میرساند.
تشویق کودکان به عشق به زبان در سنین پایین، آنها را به خوبی برای مدرسه و زندگی آماده میکند.

این مسائل برخی از دلایلی هستند که چرا کودکان بهتر می توانند زبان دوم خود را بیاموزند،
اما این پرسش پیش می آید که چرا بزرگسالان خود را با این قوانین عادت نداده و روند یادگیری خود را بهبود نمی بخشند؟
اینکه مغز بتواند به حالت کودکی بازگردد محال است، اما می توان به بزرگسالان نیز همانند کودکان آموزش داد.

که ما با طراحی اپلیکیشن زنبور این قابلیت را برای خانواده ها فراهم کردیم تا در کنار فرزندان خود زبان را یاد بگیرند.

دانلود از
App Store

دانلود از
Google Play

اپلیکیشن زنبور

دانلود مستقیم