یادگیری زبان دوم همیشه سودمند است

یادگیری زبان دوم همیشه سودمند است

به عنوان مثال اعتماد به نفس بیشتر ، صدای طبیعی و لهجه ی بومی ، درک بیشتر زبان مادری ، از فواید یادگیری زبان انگلیسی در سنین پایین است

 

صدای طبیعی و لهجه ی بومی
بچه ها همواره آنچه را که می شنوند تقلید می کنند و در آن تخصص دارند!
آنها به خوبی تفاوت در لحنو صداها را در می یابند.
گوش های حساسشان به آنها کمک می کند تا صداهایی که بزرگترها ایجاد می کنند شنیده و تقلید کنند.
با شروع در سنین پایین تر، فرزندان شما می توانند از ابتدا روان تر و با اطمینان بیشتری صحبت کنند

 

که ما با طراحی اپلیکیشن زنبور سعی بر این داریم فرزندان شما از همین کودکی زبان را بیاموزند تا آینده ای خوب و روشنی را برای خود بسازند.

دانلود از
App Store

دانلود از
Google Play

اپلیکیشن زنبور

دانلود مستقیم