راه های ارتباطی اپلیکیشن زنبور

راه های ارتباطی اپلیکیشن زنبور

همیشه افرادی هستند که خیلی راحت و بدون دغدغه قصد دارند موفق شوند این افراد سودجو با زیر پا گذاشتن حقوق دیگران خود را محق می دانند تا به هر طریقی از دیگران سوءاستفاده کنند
اصلا دلمون نمی خواهد ذره ای خاطر شما همراهان گرامی مکدر شود دوست نداریم با اسم برند ما کسی ضرری متحمل شود
به همین دلیل خواهشمندیم فقط با صفحه اصلی ما در ارتباط باشید ِ در جای دیگر زنبور را دنبال نکنید و پولی پرداخت نشود.
Zanboor-me کانال تلگرام 

 

دانلود از
App Store

دانلود از
Google Play

اپلیکیشن زنبور

دانلود مستقیم